DVR Card
 
 
    
 
รหัสสินค้าŠ : DG-100
ประเภทสินค้าŠ DVR card
ชื่อสินค้า DVR CARD 100 Frames K-Wavelet Compression
คุณลักษณะเฉพาะ ( เป็น การ์ดที่มีโปรแกรมที่ มีรูปแบบที่สวยงาม และ ใช้งานง่ายมาก )

> Compression : Engine-K wavelet compression algorithm, excellent network
transmission effect

> Total resource 100 Frames, max. 4 way video input for one card.

> Recording and playing resources of each way can be assigned freely.

> One single system supports two cards, 8-way real-time display and playback. ( สำหรับ การ์ด 100 เฟรม สามารถ รับภาพจากกล้องได้ 4-8 กล้อง/ 1 การ์ด )

> 1, 4, 6, 9 - way and full screen monitoring image display

> Electronic layout map integrated into the display interface of the harddisk video
recorder,visually displaying the alarm status of the monitored area

> Powerful network functions, supporting 16-way simultaneous IE browsing, multi-
level user authority management

> Supporting WIN2000/XP English operating system.


รายละเอียดของการ์ด 100 เฟรม

> มีคู่มือการติดตั้ง และ วิธีการใช้งานโดยละเอียดให้พร้อม ในแผ่น CD-ROM ที่แนบมาให้

> สำหรับ การ์ด 100 เฟรม : Video Input:1-4 ways, 100 frames (PAL)/ 240frames (NTSC),ใส่ได้ 1-2 การ์ด/1 PC.

> Audio Input:The sound card on the mainboard occupies one way of audio

> Image color can be adjusted individually by Software

> Compression Format:Engine- K wavelet compression algorithm

> Video Recording Backup:Mass capacity Media (time-specified backup), FDD
backup,CD-R/CD-RW and avi format video segment, as well as picture printing.

> Harddisk occupation Rate : 250~350M/hwayResolution.
( PAL: 760×576, 384×288, 192×144 )

> Remote Modes : ISDN, DDN, PSTN, LAN, WAN, Internet, ADSL, Modem, etc.
Supporting browsing thru Internet Explorer. A LAN effect can be realized with an
Internet bandwidth of 256K-2M.

> Alarm Modes:16-way alarm inputs and 8-way alarm outputs (alarm card necessary) for each card; user-defined programmed video recording, such as timed video recording, motion detection video recording, and alarm video recording, with alarm defense and electronic map functions.

> Pan/Tilt Control:Supporting dozens of protocols for decoder, capable of controlling pan/tilt (up, down, left, right, and automatic) and lens (zoom, focus, aperture), etc.


หมายเหตุ :
- รับประกัน 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขใช้งานในภาวะปรกติเท่านั้น ไม่รวมความเสียหาย ที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ ความประมาท ใช้ผิดประเภท หรือ ผิดวัตถุประสงค์
- สำหรับวิธีการติดตั้ง และ การใช้งานโดยละเอียด สามารถอ่านได้จาก CD-Rom ที่ได้ให้ไปกับตัวสินค้า
- แนะนำให้ print คู่มือการใช้งานจากแผ่น CD-ROM เก็บไว้ล่วงหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้ทันทีเมื่อพบ
 
ราคาสินค้า  Call บาท
 
 
     
 
   
 
 
Comment :
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Our Products
 
 
 
 
 
 
 
   
The Dollar Group (Thailand) Co., Ltd.
1158/2 Charouen Krung 32, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Tel : 662 02 2356585-6    Fax : 662 02 2362335
 
@Copyright by The Dollar Group (Thailand) Co., Ltd.