เอกสารการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DIGINET
ทางเจ้าหน้าที่จะทำการสร้าง Password และส่งให้ท่านทางอีเมล์ จึงจำเป็นต้องกรอกอีเมล์ทุกครั้งที่สมัคร
  เอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภณฑ์ DIGINET
 - ภพ.20
 - หนังสือรับรองบริษัทของท่าน
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
 - สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม

กรุณาส่งเอกสารข้างต้นในรูปแบบของอีเมล์ หรือ fax มาที่ 0-2236-2335 โดยระบุที่หัวเอกสารว่า
"เอกสาร ประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DIGINET "
ชื่อบริษัท
*** ชื่อ
นามสกุล
Username
ที่อยู่
*** เบอร์โทร
เบอร์แฟ็กซ์
*** อีเมล์
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
Our Products
 
 
 
 
 
 
 
   
The Dollar Group (Thailand) Co., Ltd.
1158/2 Charouen Krung 32, Bangrak Bangkok 10500 Thailand.
Tel : 662 02 2356585-6    Fax : 662 02 2362335
 
@Copyright by The Dollar Group (Thailand) Co., Ltd.